Skip to main content
Skip table of contents

Jak nám pomoci s rychlou diagnostikou vašeho problému

🤔 Co nepřesnější popis chování je klíčem k rychlému řešení.

🌱 Co mohu udělat?

Abychom co nejdříve vyřešili váš problém, budeme potřebovat co nejpřesnější popis jeho projevů. Pro urychlení komunikace a řešení si prosím připravte následující informace, které budou pro naše techniky důležité.

  • Týká se problém jednoho nebo více uživatelů?

  • Projevil se problém jednou nebo opakovaně?

  • Kdy naposledy byl systém plně funkční?

  • Je možné problém simulovat? Pokud ano, jak?

  • Přecházely výskytu problému nějaké úpravy nastavení?

Pokud je to možné, vždy nám prosím dodejte příklady situací, kdy se chybové chování projevilo s maximálním množstvím informací (jméno uživatele, čas, telefonní číslo volajícího nebo volaného apod.).

Zpět na seznam problémů

📎 Související články

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.