Skip to main content
Skip table of contents

První kroky

Naučte se používat základní ovládací prvky Daktely.


Připojit

Připojit

Pokud v pravém horním rohu vidíte ovládací tlačítka ihned poté, co se přihlásíte do Daktely, máte nastavené statické přihlášení a jste připojeni automaticky. Tento krok můžete přeskočit a přejít rovnou na Výběr front.

Po přihlášení do Daktely uvidíte jako domovskou stránku (cs) Dashboard.

Klikněte na tlačítko Připojit v pravém horním rohu a budete moct začít zpracovávat aktivity.


Výběr zařízení

Výběr zařízení

Zařízení vyberete kliknutím na tlačítko Zařízení ve statickém panelu. Tlačítko zobrazuje počet zařízení, do kterých jste přihlášeni. Pokud nejste přihlášeni do žádných zařízení, tlačítko zčervená.

Kde je tlačítko Výběr fronty?

Pokud tlačítko Výběr fronty nevidíte, nejdříve se musíte Připojit.


Vyberte zařízení:

 1. Seznam vašich přihlášených zařízení. Červeným křížkem se ze zařízení odhlásíte. Ze zařízení se zámečkem se odhlásit nemůžete.

 2. Vyberte zařízení ze seznamu nebo pomocí vyhledavače. Potvrďte kliknutím na Přidat. Pro výběr více zařízení proces opakujte.

 3. Zadejte číslo pro přesměrování. Ovlivní všechny příchozí i odchozí hovory z Daktely. Hovory budou vyřizovány pouze na tomto čísle bez ohledu na zařízení vybrané v bodě 2. Hovory směrované přímo vám budou na tomto čísle zvonit, i když budete na pauze nebo odhlášeni z Daktely.

  Při přesměrování na veřejné telefonní číslo můžou být účtovány telefonní poplatky.

 4. Tlačítkem Uložit přesměrování potvrďte. Když je přesměrování aktivní, tlačítko Zařízení zežloutne.

Když je přesměrování aktivní, tlačítko Uložit (4) se změní na tlačítko Smazat. Kliknutím na něj přesměrování zrušíte.

Až budete mít vybraná zařízení, okno zavřete.  


Výběr front

Výběr front

Fronty vyberete kliknutím na tlačítko Fronty ve statickém panelu. Tlačítko zobrazuje počet front, do kterých jste přihlášeni. Pokud nejste přihlášeni do žádných front, tlačítko zčervená.

Kde je tlačítko Výběr fronty?

Pokud tlačítko Výběr fronty nevidíte, nejdříve se musíte Připojit.

Vyberte fronty:

 1. Filtrujte dostupné fronty nebo hledejte.

 2. Zaškrtněte fronty, do kterých se chcete přihlásit. Můžete se přihlásit pouze do 1 odchozí fronty.

 3. Zapněte, pokud často potřebujete měnit svou odchozí frontu. Ve statickém panelu se vedle tlačítka Fronty zobrazí další tlačítko. Klikněte na něj a vyberte svou odchozí frontu.

Až budete mít vybrané fronty, okno zavřete.


Připravený stav – ovládání ve statickém panelu

Připravený stav – ovládání ve statickém panelu

Podle toho, zda jste si vybrali zařízení nebo ne, v Připraveném stavu můžete:

 • pracovat pouze s nehovorovými aktivitami – není třeba mít vybrané zařízení.

 • pracovat se všemi aktivitami – musíte mít vybrané zařízení.

Pokud jste se úspěšně přihlásili do Připraveného stavu, sidebar nad hlavním menu bude vypadat takto:

Uvidíte pouze tlačítka, která odpovídají vašim zařízením a frontám. Např. neuvidíte tlačítko email, pokud nemáte právo na žádnou emailovou frontu.

 1. Minimalizovat hlavní menu.

 2. Zahájit odchozí aktivitu – přejetím myší nad tečkami se zobrazí všechny možnosti – odchozí hovor, email, SMS zpráva, Facebook/WhatsApp/Viber zpráva.

 3. Ovládání probíhajícího hovoru.

 4. Otevřít shrnutí čekajících aktivit. Tlačítko zobrazuje jejich aktuální počet.

 5. Otevřít shrnutí zmeškaných aktivit. Tlačítko zobrazuje jejich aktuální počet.

 6. Otevřít shrnutí odložených aktivit. Tlačítko zobrazuje jejich aktuální počet.

Navbar v pravém horním rohu bude vypadat takto:

 1. Otevřít shrnutí oznámení. Tlačítko zobrazuje aktuální počet nepřečtených oznámení.

 2. Rychle vybrat odchozí frontu. Zobrazuje název aktuální odchozí fronty.

 3. Přihlásit nebo odhlásit z front. Zobrazuje počet front, do kterých jste přihlášeni.

 4. Přihlásit nebo odhlásit ze zařízení. Zobrazuje počet zařízení, do kterých jste přihlášeni.

 5. Zahájit nebo ukončit pauzu.

 6. Otevřít Můj Profil, Moje nastavení a Odhlásit se z Daktely.


Přijmout příchozí aktivitu

Přijmout příchozí aktivitu

Notifikace příchozí aktivity se zobrazí v černém obdélníku. Notifikace můžete přesouvat po obrazovce a pomocí šípky v levém dolním rohu minimalizovat je to Čekajících aktivit.

Zazní také zvuková notifikace.

Notifikace vypadá podobně u všech druhů aktivit.

Notifikace zobrazuje:

 • detaily kontaktu. Klikněte na jméno kontaktu nebo společnosti a zobrazí se v modulu CRM.

 • název Fronty a Čas, který zákazník čeká ve frontě.

 • dobu, po kterou notifikace zvoní u vás.

Aktivitu Přijměte nebo Odmítněte kliknutím na příslušné tlačítko.

Po přijmutí aktivity se otevře její detail. Více informací naleznete u jednotlivých typů aktivit.


Pauzy

Pauzy

Klikněte na tlačítko Pauzy a otevře se vám seznam dostupných pauz. Váš seznam se od toho níže může lišit.

Můžete vybrat placenou nebo neplacenou pauzu.

Některé pauzy se vypínají a zapínají automaticky a sami si je vybrat nemůžete.

Když si zvolíte pauzu, tlačítko Pauza zčervená a zobrazí dobu, kterou na pauze jste nebo která vám zbýva dok konce pauzy.

Pokud překročíte maximální dobu pauzy, může vám automaticky být nastavena neplacena pauza.


Odpojit

Odpojit

Když již nechcete pracovat s aktivitami, odpojte se.

Klikněte na tlačítko Pauzy a poté na Odpojit.

Než se budete moct odpojit, musíte zavřít všechny své otevřené aktivity.


Odhlásit z Daktely

Odhlásit z Daktely

Klikněte na svůj profilový obrázek nebo přihlašovací jméno v pravém horním rohu a poté zvolte Odhlásit z Daktela.

Než se budete moct odhlásit, musíte zavřít všechny své otevřené aktivity.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.